جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز شنبه ۱۳ آذر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۵۸ مدرسه تلویزیونی ایران در روز شنبه ۱۳ آذر ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد.شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ رشته آموزش نرم افزار  - مشترک پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای ساعت٨:٣٠ تا٩رشته چرم دوزی  - مشترک  پایه ها- شاخه فنی و حرفه ای  ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۳:۴۵ تا ١۴:۰۵فارسی و نگارش پایه اولساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸بازی و ریاضی پایه  دوم ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۴:۵۲فارسی و نگارش پایه سومساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه چهارمساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸فارسی و نگارش پایه پنجم  ساعت ۱۵:۴۰تا ۱۶:۰۰علوم تجربی و تفکر پایه ششم متوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵ادبیات فارسی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰ ادبیات فارسی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰تا ١۷:۱۰ ادبیات فارسی پایه نهم ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰هنر پایه هفتم    متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰شیمی دو -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰ریاضی سه - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی    ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵شیمی دو  - پایه ۱۱- علوم تجربی      ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰ریاضی سه  - پایه ۱۲-  رشته علوم تجربی   شبکه قران:ساعت۸ علوم و معارف قرآنی ۳رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس احکام ۳رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱انس با قرآن  کودکان پیش دبستان ساعت۱۱:۲۰درس آموزش قرآن  پایه اول  دبستانشبکه امید:دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانیساعت ۱۰:۳۰عربی ،زبان و قران(۲) پایه: یازدهم علوم تحربی و ریاضی فیزیکساعت ۱۱:۰۰ امادگی دفاعی پایه:دهم مشترک همه رشته هادروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰طراحی طلا و جواهر با رایانه پایه:یازدهم طراحی طلا و جواهرساعت ۱۲:۳۰ شیمی پایه: دهم و یازدهم مشترک همه رشته هاانتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما