مستندی از دفتر لندن
«سایه روشن» آمایش جمعیت در بریتانیا
مستند «سایه روشن» محصول دفتر لندن امور بین الملل یکشنبه 7 آذرماه ساعت 14 از قاب شبکه پنج تماشایی می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، این مستند به موضوع سیاست های آمایش جمعیت در انگلستان می پردازد که با توجه به روند پیری جمعیت بریتانیا این موضوع به مسئله ای جهانی تبدیل شده است و این در حالی است که حرکت جمعیت ایران در سال های اخیر به سمت سالمندی و پرداختن به آن از جنبه های مختلف برای مخاطبان حائز اهمیت است. مستند تامینی «سایه روشن» روز یکشنبه به مدت 30 دقیقه از قاب شبکه پنج تقدیم نگاه مخاطبان می شود. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما