جدول شماره ۵۳ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه های آموزشی مدرسه تلویزیونی ایران روز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰ اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۵۳ مدرسه تلویزیونی ایران در روز یکشنبه ۷ آذر ماه برای شبکه های آموزش، قرآن و امید اعلام شد. شبکه ‌آموزش:فنی و حرفه ای و کاردانش :ساعت٨  تا ٨:٣٠ رشته کشاورزی - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت٨:٣٠ تا٩رشته صنعت  - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای  ۶پایه ابتدایی:ساعت۱۴:۰۰ تا ١۴:۲۵بازی و ریاضی پایه اولساعت ١۴:۲۵ تا۱۴:۵۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۴:۵۰تا ۱۵:۱۵بازی و ریاضی پایه سومساعت۱۵:۱۵تا۱۵:۴۰فارسی و نگارش پایه ششمساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰بازی و ریاضی پایه ششممتوسطه اول:ساعت ۱۶:۰۰تا ۱۶:۲۵زبان انگلیسی پایه هفتم ساعت۱۶:۲۵تا۱۶:۵۰ زبان انگلیسی پایه هشتم ساعت ١۶:۵۰تا ١۷:۱۰زبان انگلیسی پایه نهم ساعت۱۷:۱۰تا ۱۷:۳۰تفکر و سبک زندگی پایه هشتم متوسطه دوم  :ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰زیست شناسی  دو -  پایه ۱۱- رشته علوم تجربی  ساعت۱۷:۵۰تا ۱۸:۱۰زیست شناسی  دو  - پایه ۱۱- علوم تجربیساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵فیزیک دو - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰فیزیک یک - پایه ۱۰-  رشته علوم تجربی   شبکه قران:ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۱درس آموزش قران پایه سوم دبستانساعت۱۱:۲۰درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستانساعت ۱۵درس عربی،زبان قران۳رشته علوم ومعارف ساعت۱۵:۳۰درس پیام های آسمان(پایه هفتم) شبکه امید:دروس عمومی رشته ریاضی و تجربی و انسانیساعت ۱۰:۳۰مدیریت خانواده و سبک‌زندگی پایه:دوازدهم مشترک همه رشتهساعت ۱۱:۰۰ انسان و محیط زیست پایه:یازدهم مشترک همه رشته هادروس فنی حرفه ایساعت ۱۲:۰۰دانش فنی پایه تربیت کودک پایه:یازدهم و دوازدهم تربیت کودکساعت ۱۲:۳۰فیزیک پایه: دهم و یازدهم مشترک همه رشته هابرنامه حل تمرین مدرسه تلویزیونی ایران ساعت ۱۳:۰۰حسابان ساعت ۱۳:۳۰ریاضیات گسسته انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

طراحی و اجرا توسط رسانه های نوین سیما