جدول شماره ۴۰ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول شماره ۴۰ مدرسه تلویزیونی ایران اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،جدول شماره ۴۰ مدرسه تلویزیونی ایران در روز جمعه ۲۵مهر اعلام شد.   شبکه آموزش: متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ فرهنگ و هنر - درس طراحی سنتی پایه هفتم ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ فرهنگ و هنر - طراحی ذهنی از پرندگان پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶فرهنگ و هنر - فصل دوم گرافیک پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه : ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠آموزش مجازی- نکاتی برای تدریس در کلاس   متوسطه دوم نظری : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی- مشترک تمام رشته ها ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زمین شناسی - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ تاریخ معاصر - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   شبکه چهار سیما ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲شته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها. ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .ساعت۱۰:۴۵درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته ها.ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.   شبکه قرآن و معارف ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳پایه۱۲رشته علوم ومعارف.ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم ومعارف اسلامی.ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه۱۱رشته علوم تجربی وریاضی.ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد