جدول شماره ١۶۵ مدرسه تابستانه تلویزیون
جدول شماره ١۶۵ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ١۶۵ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز پنجشنبه ٢٣ مرداد برای شبکه آموزش اعلام شد. شبکه ‌آموز ش: ابتدایی:( از بازی تا مهارت ) ساعت ١١ تا١١:٣٠مهارتهای معلمی( تولید محتوا با پاورپوینت ) ساعت١١:٣٠ تا١٢ ایستگاه تثبیت یادگیری( ریاضی پایه سوم) ساعت١٢ تا١٢:٣٠ ایستگاه تثبیت یادگیری ( ریاضی پایه چهارم ) متوسطه اول:( آموزش تکمیلی ) ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠ درک مفاهیم فیزیک مبحث حرکت (قسمت دوم ) ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ مشاوره و برنامه ریزی  متوسطه دوم : ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶:٠٠ درس زیست شناسی ( مرور و جمع بندی کنکور )  ساعت ١۶:٠٠ تا ١۶:٣٠ درس ریاضی ( مرور و جمع بندی کنکور )  ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧:٠٠ درس ادبیات و زبان فارسی (مرور و جمع بندی کنکور)..
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد