جدول شماره ۳ مدرسه تلویزیونی ایران
جدول پخش برنامه‌های درسی مدرسه تلویزیونی ایران روز سه‌شنبه ۶مهر اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۳ مدرسه تلویزیونی ایران در روز سه شنبه ۶مهر ماه برای شبکه های آموزش و قرآن اعلام شد.شبکه ‌آموزش:۶پایه ابتدایی:ساعت۱۰:۳۰ تا ١۱:۰۰ فارسی و نگارش  پایه اول ساعت۱۱:۰۰ تا ۱۱:۳۰فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم ساعت ١۲:۰۰تا۱۲:۳۰بازی و ریاضی پایه چهارمساعت ۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰فارسی و نگارش پایه پنجم ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششمساعت ۱۳:۳۰تا ۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی            متوسطه اول:ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰مطالعات و اجتماعی پایه هفتم ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰مطالعات و اجتماعی پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶مطالعات و اجتماعی پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه متوسطه دوم  :ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰شیمی سه  -  پایه ۱۲ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک   ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ ریاضی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰شیمی سه  -  پایه ۱۲ -  رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک    ساعت ۱۸:۰۰تا۱۸:۳۰ ریاضی  دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربیشبکه قران و معارف سیما:ساعت۸درس اخلاق اسلامی ۲رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۸:۳۰درس تاریخ اسلام۲رشته علوم ومعارف اسلامیساعت۱۱درس هدیه های آسمانی پایه چهارم دبستانساعت۱۱:۳۰درس اموزش قران پایه چهارم دبستانساعت۱۵درس عربی زبان قران۲پایه دوم متوسطهساعت۱۵:۳۰درس پیامهای اسمانی پایه هشتم   انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد