مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۴۱
مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۴۱ شبکه های آموزش ، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز یک شنبه ۵ بهمن اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما  ،  مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۱۴۱ شبکه های آموزش ، چهار و قرآن و معارف سیما برای روز یک شنبه ۵ بهمن اعلام شد.   شبکه ‌آموزش : آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸   فنی و حرفه ای و کاردانش : 🕖ساعت٨ تا ٨:٣٠ فرم ها در php-رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پایه ۱۲ - شاخه کاردانش 🕖ساعت٨:٣٠ تا٩ حسابداری صنعتی - پایه ۱۲- رشته حسابداری -شاخه کاردانش 🕖ساعت ۹تا۹:۳۰ طراحی و ساخت مبلمان اداری -پایه ۱۱ - رشته صنایع چوب و مبلمان - شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ ایده پردازی لباس اقوام - پایه ۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای 🕖ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ برش، و دوخت یقه آرشال -پایه۱۱ - رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای   پایه ابتدایی : 🕖ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول 🕖ساعت ١١:۰٠ تا ۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم 🕖ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم 🕖ساعت۱۲:۰۰ تا ۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم 🕖ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم 🕖ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم 🕖ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی   متوسطه اول : 🕖ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی - حجم های هندسی و محاسبه حجم های منشوری پایه هفتم 🕗ساعت۱۵:۰۰ تا۱۵:۳۰ ریاضی- شکل های هم نهشت پایه هشتم 🕗ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی - چند اتحاد دیگر - تجزیه و کاربردها پایه نهم   دوره آموزش مجازی متوسطه : 🕖ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ پرورشی - برنامه ریزی درسی   متوسطه دوم : 🕖 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی 🕖 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک 🕖ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ ریاضی ۲- پایه ۱۱- رشته علوم تجربی 🕖ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی     شبکه ۴ : 📝ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی 📝ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی 📝ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها 📝ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها 📝ساعت ۱۱:۴۵ روانشناسی پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی 📝ساعت ۱۲:۱۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک 📝ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک 📝ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک     شبکه قرآن و معارف سیما : ساعت ۸:۰۰ اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۸:۳۰ تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان ساعت۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان ساعت۱۵ عربی و زبان قرآن ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک متوسط دوم نظری ساعت۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه         انتهای پیام / ج
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد