جدول شماره ۸۵ مدرسه تلویزیونی ایران
مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۸۵ برای روز یکشنبه ۹ آذرماه اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما  ،  مدرسه تلویزیونی ایران جدول شماره ۸۵ شبکه های آموزش ، سیما و قرآن و معارف سیما برای  روز یک شنبه ۹ آذر اعلام شد.   شبکه ‌آموزش : آموزش درس تربیت‌ بدنی ساعت ۷:۴۵ تا ۸   فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت ٨ تا ٨:٣٠ شهروند الکترونیکی رشته تولید چند رسانه ای پایه ۱۰ شاخه کاردانش  ساعت ٨:٣٠ تا ٩ دانش فنی پایه پودمان دو پایه ۱۰ رشته شبکه و نرم افزار رایانه شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۹ تا۹:۳۰ دانش فنی پایه پودمان یک پایه ۱۰ رشته تربیت بدنی شاخه فنی وحرفه ای ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ سامانه های هوشمند خانگی پایه ۱۲ رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای ساعت ۲۱:۱۵ تا ۲۱:۵۰ نصب و سرویس دستگاه های الکترونیکی پایه ۱۲ رشته الکترونیک شاخه فنی و حرفه ای   پایه ابتدایی : ساعت ۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش پایه دوم ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ فارسی و نگارش پایه سوم ساعت ۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰ تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان پیش دبستانی     متوسطه اول : ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۰۰ ریاضی معادله پایه هفتم ساعت ۱۵:۰۰ ۱۵:۳۰ ریاضی- ساده کردن عبارت های جبری پایه هشتم ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ ریاضی- شکل های متشابه پایه نهم دوره آموزش مجازی متوسطه ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ مدیریت کلاس درس - یادگیری پژوهش محور   متوسطه دوم : ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰ زیست شناسی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ شیمی ۳ پایه ۱۲ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰ شیمی ۱ پایه ۱۰ علوم تجربی و ریاضی فیزیک ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۲۵ رباضی ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی ساعت ۲۰:۲۵ تا ۲۰:۵۰ فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته علوم تجربی     شبکه ۴ سیما : ساعت ۷:۳۰ درس جامعه شناسی ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۸ درس دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی ساعت ۸:۳۰ درس دین و زندگی ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی ساعت ۱۰:۱۵ درس فلسفه ۲ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها ساعت ۱۱:۱۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها ساعت ۱۱:۴۵ درس فارسی ۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها ساعت ۱۲:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۲:۴۵ درس آمار و احتمال پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک ساعت ۱۳:۱۵ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک      شبکه قرآن و معارف اسلامی :   ساعت ۱۱ درس آموزش قرآن سوم دبستان ساعت ۱۱:۳۰ درس هدیه های آسمانی دوم دبستان ساعت ۱۵ دین و زندگی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری ساعت ۱۵:۳۰ پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه      انتهای پیام/ج
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد