برنامه‌های آموزش مکمل ۱۵ فروردین
برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز جمعه ۱۵ فروردین ماه که از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار سیما ارائه می شود، اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ در روز جمعه ۱۵ فروردین ماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است: (جدول شماره ۳۵) شبکه آموزش: متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس تفکر و سبک زندگی پایه ٨ .ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ادبیات فارسی پایه ٩ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس تفکر و سبک زندگی پایه٨ ........................................برنامه دوره ابتدایی : ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ بازی و ریاضی پایه اول.از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ فارسی و نگارش پایه دوم.از ساعت ١١:٣٠ تا١٢پیام ها و هدیه های آسمانی پایه سوم.ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ پیام هاو هدیه های آسمانی پایه پنجم.از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ فارسی و نگارش پایه ششم. .............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌ متوسطه دوم: ساعت۱۵درس ریاضی١ پایه١٠ساعت١۵:٣٠درس ریاضی٢ پایه۱١ ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه١١ ساعت۱۶:۳۰درس ریاضیات پایه١٢ رشته علوم تحربی ساعت۱۷ درس ریاضیات گسسته پایه ١٢ رشته ریاضی -فیزیک ساعت۱۷:۳۰درس فیزیک پایه۱۲ شبکه چهار :رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش: ساعت۸تا۸:۳۰درس جغرافیا٢پایه ١١ساعت۸:۳۰تا۹درس جامعه شناسی پایه۱٢ساعت۹تا٩:٣٠درس ریاضی و آمار پایه ١١ساعت۹:۳۰ تا١٠درس فلسفه پایه١١ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه ١٢ ساعت۱۰:۳۰تا۱۱ درس طراحی و زبان بصری پایه ١٠ -فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت۱۱تا١١:٣٠ فیزیک پودمان ۴ پایه١٠ و ١١ -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش ساعت۱۱:۳۰تا١٢ تاریخ هنر ایران پایه ١٠ شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش . انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد