برنامه‌های آموزش مکمل ۷ فروردین
برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز پنجشنبه ٧فروردین ماه که از طریق شبکه آموزش و شبکه ۴ سیما ارائه می شود، اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما،برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش (شبکه ۷) و شبکه ۴ در روز پنجشنبه ٧فروردین ماه به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است: جدول پخش شبکه آموزش سیما: متوسطه دوره اول: ساعت٩ تا٩:٣٠درس ادبیات فارسی پایه۷. ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس مطالعات اجتماعی پایه۹ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس کارو فناوری پایه۸........................................برنامه دوره ابتدایی : ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ فارسی و نگارش پایه اول. از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ پیام ها و هدیه های آسمانی پایه دوم.از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ بازی و ریاضی پایه سوم.ازساعت١٢تا١٢:٣٠ مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم.از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ بازی و ریاضی پایه پنجم.از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ هدیه های آسمانی پایه ششم. .............‌‌‌‌‌‌...........................‌‌ متوسطه دوم: ساعت۱۵درس فیزیک پایه ١١تجربی ساعت١۵:٣٠ درس شیمی٢ پایه۱۱ ساعت۱۶درس هندسه٢ پایه یازدهم ساعت۱۶:۳۰درس ادبیات فارسی پایه١١ساعت۱۷ درس حسابان ٢ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت۱۷:۳۰درس عربی،زبان قرآن ٣ جدول پخش شبکه۴سیماجدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش. ساعت۸تا۸:۳۰درس ریاضی و آمار پایه١٠ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و فنون ادبی٢ پایه١١.ساعت۹تا٩:٣٠درس تاریخ ٣ پایه١٢.ساعت۹:۳۰ تا١٠درس عربی،زبان قرآن ٣ پایه۱۲ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس اخلاق اسلامی٣ پایه۱۲ساعت۱۰:۳۰تا١١درس طراحی٢ پایه١١ساعت۱۱تا١١:٣٠ متناسب سازی رنگ پایه ١١ساعت۱۱:۳۰تا١٢ متناسب سازی رنگ پایه١١ انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد