00:10
00:05 میان برنامه ها
00:15
00:10 مرثیه سرایی
00:25
00:45 مغناطیس
01:10
00:05 میان برنامه ها
01:15
00:15 یاقوت
01:30
00:05 میان برنامه ها
01:35
00:43 بازپخش مستند عارف البکا
02:18
00:05 میان برنامه ها
02:23
00:05 بازپخش یادم میاد
02:28
00:56 میراث مرثیه
03:24
00:05 میان برنامه ها
03:29
00:55 زدست عشق عالم در هیاهوست
04:24
00:07 شبستان
04:31
00:05 میان برنامه ها
04:36
01:00 تسبیح صبا
05:36
00:05 میان برنامه ها
05:41
00:09 طرقه
05:50
00:10 دعای عهد سرود و قرآن
06:00
00:05 میان برنامه ها
06:05
00:55 میراث مرثیه
07:00
00:05 میان برنامه ها
07:05
00:30 سخنرانی مذهبی
07:35
00:02 میان برنامه ها
07:37
00:25 مستند تامینی محرم
08:02
00:58 طرحی برای فردا
09:00
00:10 مرثیه سرایی
09:10
03:30 زنده ویژه تاسوعا حسینی
12:40
00:05 میان برنامه ها
12:45
00:10 مرثیه سرایی
12:55
00:19 اذان
13:14
00:27 زنده ویژه تاسوعا حسینی
13:41
00:07 میان برنامه ها
13:48
00:10 مرثیه سرایی
13:58
00:02 یک آیه
14:00
00:35 اخبار نیمروزی
14:35
00:15 میان برنامه _ تامینی
14:50
00:10 مرثیه سرایی
15:00
00:05 میان برنامه ها
15:05
00:50 مراسم عزاداری بیت
15:55
00:02 میان برنامه ها
15:57
01:30 فیلم سینمایی راز عاشقی
17:27
00:03 میان برنامه ها
17:30
00:45 بازپخش مغناطیس
18:15
00:02 میان برنامه ها
18:17
00:40 سخنرانی آیت الله جوادی آملی
18:57
00:01 میان برنامه ها
18:58
00:02 یک آیه
19:00
00:15 اخبار
19:15
00:05 میان برنامه ها
19:20
00:10 مرثیه سرایی
19:30
00:05 آیت الله جوادی آملی
19:35
00:21 اذان
19:56
00:51 مستند حاج مرزوق
20:47
00:06 میان برنامه ها
20:53
00:05 نماهنگ ویژه
20:58
00:02 یک آیه
21:00
00:45 اخبار
21:45
00:15 میان برنامه _ تامینی
22:00
00:05 میان برنامه ها
22:05
00:30 زنده پخش مراسم عزاداری
22:35
00:05 میان برنامه ها
22:40
00:25 مستند تامینی
23:05
00:05 میان برنامه ها
23:10
01:00 زنده این شبها

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد