00:00
00:30 لحظه گرگ و میش
00:30
00:05 میان برنامه
00:35
00:50 آن سوی داستان : زندگی دو دیکتاتور
01:25
00:05 میان برنامه
01:30
00:20 زنده خبر
01:50
00:05 بازپخش میان برنامه
01:55
00:45 مسابقه ضد گلوله - سری دهم
02:40
00:25 چهل تیکه سری جدید
03:05
00:50 بازپخش کودکانه
03:55
00:05 میان برنامه
04:00
00:55 بازپخش خانه مهر
04:55
00:40 بازپخش کتاب باز
05:35
00:25 بازپخش حالا چی
06:00
01:30 بازپخش باهمستان
07:30
00:10 زنده خبر
07:40
00:05 بازپخش میان برنامه
07:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
08:30
00:05 بازپخش میان برنامه
08:35
00:50 بازپخش آن سوی داستان : زندگی دو دیکتاتور
09:25
00:05 بازپخش میان برنامه
09:30
00:20 زنده خبر
09:50
00:05 بازپخش میان برنامه
09:55
00:45 بازپخش مسابقه ضد گلوله - سری دهم (کلاکت 3 ندارد)
10:40
00:25 بازپخش چهل تیکه سری جدید
11:05
00:50 بازپخش کودکانه
11:55
00:05 بازپخش میان برنامه
12:00
00:55 بازپخش خانه مهر
12:55
00:40 بازپخش کتاب باز
13:35
00:25 بازپخش حالا چی
14:00
01:30 بازپخش با همستان
15:30
00:10 زنده خبر
15:40
00:05 بازپخش میان برنامه
15:45
00:45 بازپخش لحظه گرگ و میش
16:30
00:05 بازپخش میان برنامه
16:35
00:50 بازپخش آن سوی داستان : زندگی دو دیکتاتور
17:25
00:05 بازپخش میان برنامه
17:30
00:20 زنده خبر
17:50
00:10 پخش
18:00
00:10 سرود ج.ا.ا قرآن و صلوات خاصه - اعلام برنامه
18:10
00:50 زنده کودکانه
19:00
00:05 میان برنامه
19:05
00:45 نبرد ربات ها
19:50
00:10 پخش
20:00
00:55 زنده خانه مهر - پور صلعی
20:55
00:05 میان برنامه
21:00
00:50 دروازه خورشید
21:50
00:10 پخش
22:00
01:15 زنده با همستان - مهربانی
23:15
00:15 پخش
23:30
00:10 زنده خبر
23:40
00:05 لالایی
23:45
00:15 لحظه گرگ و میش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد