00:00
00:30 سریال صاحبدلان (کلاکت 22و23)
00:30
01:00 ترتیل یک جزء
01:30
00:50 بازپخش حدیث بندگی (آیت ا... مشکینی)
02:20
00:10 کلیپ امام زمان (عج)
02:30
00:25 بازپخش زبان قرآن
02:55
00:05 موعود در ادیان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 تلاوت اذانگاهی صبح (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 تلاوت ایرانی
05:15
00:30 بازپخش مجموعه سخنرانی های آیت ا... مصباح یزدی
05:45
00:15 دعای عهد (غلامرضازاده)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:40 دعای ندبه (سماواتی،عزاداری) کلاکت12
07:00
00:20 تلاوت ایرانی
07:20
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
07:50
00:10 کلیپ امام زمان (عج)
08:00
01:00 بازپخش اسراء
09:00
00:55 حدیث بندگی (آیت ا... اراکی)
09:55
00:05 وله (علیمی)
10:00
00:30 زنده خبر
10:30
01:10 حاضر غایب از نظر
11:40
00:15 طراوت تلاوت
11:55
00:20 مناجات امیرالمومنین (ع) (سماواتی)
12:15
00:35 خط امان
12:50
00:15 تلاوت اذانگاهی ظهر (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:10 آشنایی با سوره های قرآن
14:00
00:30 تلاوت مصری با تصاویر قاریان مصری
14:30
00:30 سخنرانی (آیت ا... جوادی آملی،ویژه شهادت)
15:00
00:25 شمسه
15:25
00:05 ارمغان(ویژه شهادت)
15:30
00:30 انیمیشن
16:00
00:35 پرسمان (ویژه شهادت)
16:35
00:15 مداحی (کریمی)
16:50
00:10 تلاوت نوجوان (با تصاویر قاری نوجوان ایرانی)
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:15 تلاوت قراء معروف ایرانی
17:30
00:30 مستند (شهید بهشتی)
18:00
01:00 آینه معرفت
19:00
01:00 مستند سعادتمندان (حجه الاسلام خرسند)
20:00
00:15 احکام نوجوانان
20:15
00:15 دعای سمات (حجه الاسلام صفی خانی،مسجد سهله) کلاکت2
20:30
00:15 تلاوت اذانگاهی مغرب (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
20:45
00:20 اذانگاهی مغرب
21:05
00:10 نور علی نور
21:15
00:05 روضه خوانی
21:20
00:40 زنده نگاه خورشید (مشهد مقدس)
22:00
00:45 زنده تمنا (حجه الاسلام عالی،امامزاده ابوالحسن شهرری)
22:45
00:05 بیانات مقام معظم رهبری
22:50
00:10 مداحی (کریمی)
23:00
00:35 زیارت جامعه کبیره (میرداماد،عزاداری)
23:35
00:15 روضه خوانی
23:50
00:10 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد