00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:50 بازپخش مستند سعادتمندان (آیت ا... صافی گلپایگانی)
01:50
00:10 مواهب
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:25 بازپخش شمسه
02:55
00:05 بازپخش موعود در ادیان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 تلاوت اذانگاهی صبح (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 تلاوت ایرانی
05:15
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (1)
05:45
00:15 دعای عهد (فرهمند)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:05 نجوا
06:25
00:20 تلاوت ایرانی
06:45
00:10 بازپخش آشنایی با سوره های قرآن
06:55
00:05 ابتهال
07:00
00:20 مستند سوره های سرخ (شهیداصغری)
07:20
00:40 تفسیر سوره روم (آیت ا... جوادی آملی)
08:00
01:00 بازپخش تلاوت های درخواستی (جدید)
09:00
01:00 زنده روزی بهتر (خانم دکتر کاظمی)
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:10 رنگ خدا (تلاوت قاریان ایرانی در طبیعت)
10:25
00:35 پرسمان (حجه الاسلام پور سید آقایی)
11:00
00:50 مستند سعادتمندان (آیت ا... مظاهری)
11:50
00:10 طراوت تلاوت
12:00
00:45 یاد خدا (حجه الاسلام اصطهباناتی)
12:45
00:05 ابتهال
12:50
00:15 تلاوت اذانگاهی ظهر (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:10 آشنایی با سوره های قرآن
14:00
00:30 تلاوت شاهکار (تلاوت درخواستی)
14:30
00:30 سخنرانی مذهبی (آیت ا... جاودان)
15:00
00:25 زبان قرآن
15:25
00:05 ابتهال
15:30
00:30 انیمیشن
16:00
00:35 بازپخش پرسمان (حجه الاسلام پور سید آقایی)
16:35
00:10 روزنه
16:45
00:15 تلاوت نوجوان (با تصاویر قاری نوجوان ایرانی)
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:45 بازپخش نوگلان قرآنی (98)
18:00
01:00 زنده طرح ملی قرآن (بشارت 1453)
19:00
00:45 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام اصطهباناتی)
19:45
00:10 تلاوت بیت رهبری
19:55
00:15 احکام نوجوانان
20:10
00:15 زیارت آل یاسین (زین العابدین،مسجد سهله) کلاکت12
20:25
00:20 تلاوت اذانگاهی مغرب (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
20:45
00:15 اذانگاهی مغرب
21:00
00:40 زنده رصد
21:40
00:20 دعای توسل (سماواتی،مشهد)
22:00
01:00 اسراء
23:00
00:45 سریال صاحبدلان
23:45
00:05 موعود در ادیان
23:50
00:10 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد