00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:50 بازپخش حدیث سرو
01:50
00:10 کلیپ امام زمان (عج)
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:25 بازپخش زبان قرآن
02:55
00:05 بازپخش موعود در ادیان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 تلاوت اذانگاهی صبح (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 تلاوت ایرانی
05:15
00:30 بازپخش مجموعه سخنرانی های آیت ا... مصباح یزدی
05:45
00:15 دعای عهد (غلامرضازاده)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:40 دعای ندبه (جمکران)
07:00
00:20 تلاوت ایرانی
07:20
00:30 سخنرانی (آیت ا... ری شهری)
07:50
00:10 کلیپ امام زمان (عج)
08:00
00:30 تلاوت مصری با تصاویر قاریان مصری
08:30
00:30 بازپخش مستند مسابقات مالزی سال 98
09:00
01:00 مستند سعادتمندان
10:00
00:30 زنده خبر
10:30
01:10 حاضر غایب از نظر
11:40
00:05 وله (امام زمان(عج))
11:45
00:20 بازپخش مستند تلاش موًمنانه (شهید حجه الاسلام خرسندی(امام جمعه کازرون))
12:05
00:10 طراوت تلاوت
12:15
00:35 خط امان
12:50
00:15 تلاوت اذانگاهی ظهر (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
13:05
00:25 اذانگاهی ظهر
13:30
00:10 نور علی نور
13:40
00:05 شیرازه (مهدویت)
13:45
00:15 روزنه
14:00
00:30 تلاوت مصری با تصاویر قاریان مصری
14:30
00:30 دروس اخلاقی (آیت ا... جوادی آملی)
15:00
00:25 شمسه
15:25
00:05 موعود در ادیان
15:30
00:30 انیمیشن
16:00
00:45 نوگلان قرآنی (98)
16:45
00:15 تلاوت نوجوان (با تصاویر قاری نوجوان ایرانی)
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:15 نشانه ها
17:30
00:30 تلاوت قراء معروف ایرانی(1)
18:00
01:00 آینه معرفت
19:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
19:15
00:35 سخنرانی مذهبی (آیت ا... ناصری،ویژه مهدویت)
19:50
00:15 احکام نوجوانان
20:05
00:15 دعای سمات (سید مهدی میرداماد،جمکران) کلاکت2
20:20
00:20 تلاوت اذانگاهی مغرب (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
20:40
00:25 اذانگاهی مغرب
21:05
00:10 نور علی نور
21:15
00:10 کلام بزرگان
21:25
00:05 وله (امام زمان(عج))
21:30
00:20 نخ تسبیح قطره ها
21:50
00:10 کلام بزرگان
22:00
01:00 بازپخش گلچین تلاوت های درخواستی (جدید)
23:00
00:45 سریال صاحبدلان
23:45
00:15 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد