00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:50 بازپخش حدیث سرو (آیت ا... آقا رحیم ارباب)
01:50
00:10 بازپخش مواهب
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:25 بازپخش زبان قرآن
02:55
00:05 بازپخش موعود در ادیان
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 تلاوت اذانگاهی صبح (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 تلاوت ایرانی
05:15
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (آیت ا... جاودان)
05:45
00:15 دعای عهد (زین العابدین)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:05 نجوا
06:25
00:35 بازپخش پرسمان (حجه الاسلام پور سید آقایی)
07:00
00:20 تلاوت ایرانی
07:20
00:40 تفسیر سوره قصص (آیت ا... جوادی آملی)
08:00
00:30 مستند (بهشت ماندنی است)
08:30
00:30 تلاوت (با موضوع اهل بیت(ع))
09:00
01:00 زنده روزی بهتر (حجه الاسلام تراشیون)
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:10 تلاوت رنگ خدا (طبیعت)
10:25
00:05 دعای روز
10:30
00:15 آشنایی با سوره های قرآن
10:45
00:50 حدیث سرو (آیت ا... آقا رحیم ارباب)
11:35
00:15 طراوت تلاوت
11:50
00:10 مواهب
12:00
00:45 یاد خدا (حجه الاسلام علوی تهرانی)
12:45
00:15 تلاوت اذانگاهی ظهر (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
13:00
00:30 اذانگاهی ظهر
13:30
00:10 نور علی نور
13:40
00:05 شیرازه
13:45
00:45 محافل
14:30
00:30 تدبر
15:00
00:25 شمسه
15:25
00:05 موعود در ادیان
15:30
00:30 بازپخش مستند (بهشت ماندنی است)
16:00
00:45 نوگلان قرآنی (98)
16:45
00:15 تلاوت نوجوان (با تصاویر قاری نوجوان ایرانی)
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:15 نشانه ها
17:30
00:30 تلاوت قراء معروف ایرانی(1)
18:00
00:45 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام علوی تهرانی)
18:45
00:15 تلاوت قراء معروف ایرانی(2)
19:00
00:35 پرسمان (حجه الاسلام جباری)
19:35
00:10 تلاوت بیت رهبری
19:45
00:15 احکام نوجوانان
20:00
00:30 زیارت جامعه کبیره (سماواتی)
20:30
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب (طبق مصوبه شورایعالی قرآن)
20:40
00:20 اذانگاهی مغرب
21:00
00:45 زنده رصد
21:45
00:15 حدیث کساء (میرداماد)
22:00
01:00 تلاوت های درخواستی (جدید)
23:00
00:45 سریال صاحبدلان
23:45
00:15 حیات طیبه (دکتر بهرام پور)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد