00:00
00:15 سریال
00:15
01:00 ترتیل سه زبانه (امام جمعه) بقره 252-142
01:15
00:40 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام عظیمی،قاعده ولایت)
01:55
00:05 نجوا
02:00
00:30 شعبان صیاد (ضحی/فیل)
02:30
00:20 بازپخش زبان قرآن.
02:50
00:10 بازپخش مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
03:00
00:30 محمد حصان (احقاف35-29)(محمد 17-1)
03:30
00:35 بازپخش تفسیر قرآن کریم (آیت ا... ری شهری)
04:05
00:30 بازپخش مستند (نور)
04:35
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا... مشکینی
04:50
00:10 روغنی (طور) 28-17
05:00
00:20 اذانگاهی صبح
05:20
00:10 منشاوی (حجر51-32)
05:30
00:10 بازپخش آشنایی با سوره های قرآن
05:40
00:05 آوای نور
05:45
00:15 دعای عهد (سعیدیان)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:25 ترتیل حرم امام خمینی (یونس(ع) 109-26/هود(ع) 5-1)
06:30
00:30 بازپخش مستند (نور)
07:00
00:15 گرجی (احزاب) 45-38
07:15
00:40 تفسیر سوره فتح(آیت ا...جوای آملی)
07:55
00:05 میان برنامه
08:00
01:00 بازپخش اسراء
09:00
00:05 تلاوت یک آیه
09:05
00:55 زنده روزی بهتر (دکتر اکبری)
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 مدرسه حفظ.
10:30
00:30 پرسمان (حجه الاسلام کریمی)
11:00
00:55 مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
11:55
00:05 میان برنامه
12:00
00:40 یاد خدا (حجه الاسلام عظیمی،قاعده ولایت)
12:40
00:05 کلیپ نمایشی
12:45
00:10 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
12:55
00:10 احمدی وفا (روم) 50-46
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 منشاوی (حجر51-32)
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:10 آشنایی با سوره های قرآن
14:00
00:30 مستند عیار 24(شهید اندرزگو)
14:30
00:30 تفسیر سوره نور (حجه الاسلام دکتر رفیعی)
15:00
00:10 وفاپور (انبیاء(ع)) 92-83
15:10
00:20 زبان قرآن.
15:30
00:30 مستند (نور)
16:00
00:55 مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم
16:55
00:05 میان برنامه
17:00
00:15 حیدری (اسراء)7-1
17:15
00:45 نوگلان قرآنی (98)
18:00
01:00 زنده طرح ملی قرآن (بشارت 1453)
19:00
00:15 سادات فاطمی (حدید/کوثر)
19:15
00:30 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
19:45
00:15 عبدالباسط (حاقه)18-1
20:00
00:30 اذانگاهی مغرب
20:30
00:30 درسهایی از قرآن
21:00
00:10 عادل الباز (احزاب)48-38
21:10
00:05 میان برنامه
21:15
00:10 ویژه برنامه شهید رجایی
21:25
00:10 نمای هشت (شهید میثم تمار)
21:35
00:25 زیارت پیامبر از بعید (حیدرزاده)
22:00
01:00 تلاوت های درخواستی (جدید)
23:00
00:30 حسینی (فتح) 29-27
23:30
00:30 سریال

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد