00:00
01:00 ترتیل سه زبانه (امام جمعه) ملک الی مرسلات
01:00
00:50 بازپخش حدیث سرو (آیت ا... سید محمد کاظم عصار)
01:50
00:10 بازپخش مواهب
02:00
00:30 شعبان صیاد (انفال) 59-41
02:30
00:25 بازپخش زبان قرآن
02:55
00:05 کلیپ نگین ری
03:00
00:30 محمد عکاشه (بقره286-284/آل عمران)
03:30
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
03:45
00:15 اطهری فرد (طه) 135-128
04:00
00:30 اذانگاهی صبح
04:30
00:10 نور علی نور
04:40
00:15 حدیث مهدوی.
04:55
00:05 نغمات دینی
05:00
00:15 خطیب فر (انبیاء/نصر)
05:15
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (آیت ا... جاودان)
05:45
00:15 دعای عهد (زین العابدین)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 امام جمعه (یس)
06:20
00:05 تواشیح
06:25
00:35 بازپخش پرسمان (حجه الاسلام پور سید آقایی)
07:00
00:20 شاکرنژاد (مریم(س)) 58-41
07:20
00:40 تفسیر سوره قصص (آیت ا... جوادی آملی)
08:00
01:00 بازپخش اسراء
09:00
00:40 مستند یاقوت ری
09:40
00:20 تلاوت (از حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 فردی (انعام) 165-160
10:30
00:05 دعای روز
10:35
00:15 آشنایی با سوره های قرآن
10:50
00:50 حدیث سرو (آیت ا... سید محمد کاظم عصار)
11:40
00:20 پناهی (ابراهیم(ع)) 41-35
12:00
00:05 بازپخش کلیپ نگین ری
12:05
00:45 یاد خدا (حجه الاسلام علوی تهرانی)
12:50
00:15 اطهری فرد (مومنون) 62-51
13:05
00:20 اذانگاهی ظهر
13:25
00:10 نور علی نور
13:35
00:15 زیارت رهبری
13:50
00:40 محفل (حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
14:30
00:30 سخنرانی (حجه الاسلام فرحزاد،ویژه وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
15:00
00:25 شمسه
15:25
00:05 موعود در ادیان
15:30
00:30 انیمیشن
16:00
00:45 نوگلان قرآنی (98)
16:45
00:15 حسینی (نور)38-35
17:00
00:15 سراج (دکتر مجید معارف)
17:15
00:10 سکانس فیلم مسافر ری
17:25
00:05 تواشیح
17:30
00:15 مستند نشان نزول (شهادت حضرت حمزه(ع))
17:45
00:15 تلاوت
18:00
00:45 بازپخش یاد خدا (حجه الاسلام علوی تهرانی)
18:45
00:15 سبزعلی (فتح/قدر/کوثر)
19:00
00:35 پرسمان (حجه الاسلام جباری)
19:35
00:10 احمدی وفا (نحل)
19:45
00:15 احکام نوجوانان
20:00
00:30 زیارت جامعه کبیره (حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))
20:30
00:10 پورزرگری (زمر/اعلی)
20:40
00:20 اذانگاهی مغرب
21:00
00:45 زنده رصد
21:45
00:15 حدیث کساء (میرداماد،مشهد)
22:00
01:00 زنده تلاوت های درخواستی (تماس با استاد سلیمی و پخش تلاوت اساتید:شحات انور و نعینع))
23:00
00:45 سریال صاحبدلان
23:45
00:15 سخنرانی (حجه الاسلام حسینی قمی،ویژه وفات حضرت عبدالعظیم حسنی(ع))

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد