00:00
00:15 کوی محبت
00:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
00:20
01:30 فیلم سینمایی/ هفت روز در اوتوپیا
01:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:55
00:50 بازپخش سریال ایرانی خانواده دکتر ماهان
02:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:50
00:30 کاوش
03:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:55 زنده دو رکعت مناجات+ اذان
05:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:30
00:30 دیار ماندگار
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:30 بازپخش از آسمان
07:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:40 صبح و زندگی
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ تپه عقابها
09:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:35
00:25 بازپخش اقیانوس آرام
10:00
00:50 محله گل و بلبل
10:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:55
00:25 شفا
11:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:25
00:10 نما دو
11:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:40
00:20 ویژه برنامه شهید چمران
12:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:05
00:50 آئینه خانه
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:10 ویژه اذان
13:10
00:20 سوره الرحمن
13:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:35
00:15 اخبار ناشنوایان
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:25 همین الن یهویی
14:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:50 کودک و نوجوان(بامابیا)
15:20
00:15 مسابقه محله
15:35
00:20 انیمیشن
15:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:05
00:30 از آسمان
16:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:40
00:10 نما دو
16:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
17:00
01:35 فیلم سینمایی/ رقص پرواز
18:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:45
00:50 محله گل و بلبل
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:25 ایران
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار 20:30+ اذان
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:50 اقیانوس آرام
21:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:55
00:25 بدون مرز
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
02:05 زنده ورزش از نگاه دو

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد