00:00
01:30 ورزش از نگاه دو
01:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:35
01:30 فیلم سینمایی/ قاتلین پیر مرد
03:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:10
00:15 سناباد
03:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:30
01:55 زنده دو رکعت مناجات+ اذان
05:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
05:30
00:30 اسرار کودکی
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:10 میان برنامه
06:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:55
00:10 نما دو
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
01:15 زنده ایران و آفتاب
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:45 بازپخش کام شیرین
09:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:20
00:50 بازپخش اقیانوس آرام
10:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:15
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:25
00:50 بازپخش آئینه خانه
12:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:20
00:35 سعادت آباد
12:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:00
00:15 ویژه اذان
13:15
00:35 نماز جمعه قم
13:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:55
00:45 آقا وخانم پارسی
14:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:45
00:10 یک فنجان سلامت
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی سلام آقای مدیر
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:25 حجاب و خانواده
17:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:10 نما دو
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:45 کام شیرین
18:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:50
00:35 دو قلوها
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:20 بلبشو
19:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:10 ویژه اذان
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 در همین حوالی
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی کابینه
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 زنده به وقت امشب

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد