00:00
00:25 زنده ادامه شب گشت
00:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
00:35
01:05 بازپخش زنده باد زندگی
01:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:45
00:45 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
02:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
02:40
00:25 بازپخش یک روز خاص
03:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:10
00:45 مستند آتشفشان های اختاپوستی
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
02:00 دو رکعت مناجات+ اذان.
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:30 نغمه های ایرانی
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
00:40 بازپخش سریال خارجی خانواده جدید
07:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:00
00:25 بازپخش یک روز خاص
08:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:30
00:15 بازپخش اردوه جهادی
08:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:55
00:25 بازپخش چله انقلاب
09:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
10:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:25
01:05 زنده زنده باد زندگی
11:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:35
00:15 یک فنجان سلامت
11:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:55
00:10 نما دو
12:05
00:20 ویژه اذان
12:25
00:45 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
13:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:15
00:20 بازپخش مستند 26 دی
13:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
13:45
00:40 سریال خارجی خانواده جدید
14:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:30
00:25 بازپخش از آسمان
14:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:55 برنامه کودک و نوجوان
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:10 اخبار جوانه ها
16:10
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی بچه مهندس
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:10 نما دو
17:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
17:30
00:15 ویژه اذان
17:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:50
00:45 زنده عصر خانواده
18:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:45
00:50 محله گل و بلبل
19:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:40
00:25 میخچه
20:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:25 اقیانوس آرام
21:25
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:45 سریال ایرانی بچه مهندس
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:55 اخبار سراسری
23:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:30
00:30 زنده شب گشت

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد