00:00
01:15 ادامه فیلم سینمایی/ پائیزان
01:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:20
00:45 بازپخش سریال ایرانی بازی نقاب ها
02:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:30 بازپخش غوغای بی هیاهو
02:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:45
00:25 کاوش
03:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
03:15
00:45 قوانین لاک پشت های برکه برای بقا
04:00
02:00 دو رکعت مناجات
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:05
00:30 بازپخش سخنرانی
06:35
00:30 بهداشت کودک
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
00:40 صبح و زندگی
07:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ بچه های خانواده من
09:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:35
00:25 بازپخش اقیانوس آرام
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:50 برنامه خردسال و کودک
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:20 مستند
11:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
11:30
00:15 اخبار ناشنوایان
11:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:50
00:15 ویژه اذان
12:05
00:20 سوره الرحمن
12:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:30
00:50 کوی محبت(ویژه شهادت امام حسن عسگری (ع)
13:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:25
00:30 بازپخش غوغای بی هیاهو
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:10 مداحی
14:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:15
01:00 برنامه کودک و نوجوان
15:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:20
00:25 نشان محبت
15:45
00:10 مداحی
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:30 از آسمان
16:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:35
00:30 سخنرانی(حجت اسلام ماندگاری)
17:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:10
00:20 ویژه اذان
17:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
17:40
00:50 خوش و بش
18:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:35
00:50 محله گل و بلبل
19:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:30
00:10 نما دو
19:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:45
00:25 ایران
20:10
00:10 مولودی خوانی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:50 اقیانوس آرام
21:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:55
00:25 سوره یاسین
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:10 مولودی خوانی
23:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:10
00:50 خوش و بش

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد