00:00
00:20 زنده پل فروردین- ویژه نوروز
00:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
00:30
00:45 بازپخش سریال ایرانی بر سر دو راهی
01:15
00:05 آگهی /اعلام برنامه
01:20
00:15 بازپخش از آسمان
01:35
00:10 آگهی /اعلام برنامه
01:45
01:30 فیلم سینمایی/ سلام نابغه
03:15
00:10 آگهی /اعلام برنامه
03:25
00:30 بهشت گمشده
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:10 آگهی /اعلام برنامه
06:40
00:25 دریای پارس
07:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
07:10
00:45 صبح و زندگی
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:25 فیلم سینمایی/ غذایی دریایی
09:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:30
00:25 شفا
09:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:00
00:40 خاله شادونه
10:40
00:15 شهر به شهر
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:45 بازپخش مجموعه بالشها
11:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
11:55
00:45 بازپخش سریال ایرانی بر سر دو راهی
12:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:45
00:15 از آسمان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:15 ویژه اذان
13:20
00:20 تازه شو
13:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
13:50
00:10 روبی و جوجه ها
14:00
00:15 مسابقه محله
14:15
00:20 کافه بازی
14:35
00:15 شکرستان
14:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
15:00
00:45 گلچین مجموعه کلاه قرمزی
15:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
15:50
00:10 راهیان نور
16:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
16:10
00:45 بازپخش سریال ایرانی بر سر دو راهی
16:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
17:05
00:15 منم بازی
17:20
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:25
00:25 مستند همین حوالی
17:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:00
01:30 فیلم سینمایی/ شکار گوزن دم سفید
19:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:35
00:15 ویژه اذان
19:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:00
00:50 مجموعه بالشها
20:50
00:15 آگهی /اعلام برنامه
21:05
00:45 سریال ایرانی بر سر دو راهی
21:50
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:00
00:20 ایران
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:15 اخبار سراسری
22:45
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:50
00:10 نما دو
23:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:05
00:55 زنده پل فروردین- ویژه نوروز

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد