01:00
01:10 راگبی - 374
02:10
00:35 موتورسواری - 337
02:45
00:10 پخش
02:55
01:50 والیبال انتخابی المپیک / تکرار
04:45
00:15 قر آن ، اذان ، نیایش
05:00
01:00 اتومبیلرانی - 366
06:00
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران
06:05
00:15 آقای ورزش-13/تکرار
06:20
01:15 /
07:35
00:15 پخش
07:50
01:40 فوتبال لیگ برتر
09:30
00:15 امروز ورزش کنیم - 15
09:45
00:15 پخش
10:00
00:20 آموزش تنیس - 36
10:20
01:10 فوتسال لیگ برتر/تکرار پنجشنبه
11:30
01:30 از شنبه ( زنده ) - 31
13:00
00:15 قر آن ، اذان ، نیایش
13:15
00:15 ورزش نامه
13:30
00:15 باشگاه خونگی
13:45
01:45 فوتبال / تکرار
15:30
02:30 شب های فوتبالی / تکرار
18:00
01:30 /
19:30
00:15 امروز ورزش کنیم - 15/تکرار
19:45
00:20 قرآن ، اذان ، نیایش
20:05
01:25 /
21:30
00:15 باشگاه خونگی
21:45
00:15 پخش
22:00
01:00 از شنبه-31/تکرار
23:00
02:00 /

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد