09 آبان 1393
  
سارا رسول زاده

 

سوابق

- مجري
مدرسه 2، شبكه دو، سال توليد: 1390
 
 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 79272172
 
Email: sid@irib.ir