10 مرداد 1393
  
سارا رسول زاده

 

سوابق

- مجري
مدرسه 2، شبكه دو، سال توليد: 1390
 
 


 

 

  

 
*ديدار دكتر دارابي از شبكه جام جم
* بازديد دكتر دارابي از پشت صحنه " 2014"

بازدیدکنندگان: 74508641
 
Email: sid@irib.ir