25 شهریور 1393
  
ابوالفضل اينانلو

 

سوابق

- مجري
تصويرزندگي دوره 56-57، شبكه دو، سال توليد: 1388
 
 


 

 

  

* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93
* تقدير از برترين برنامه هاي رمضان و تابستان 93

بازدیدکنندگان: 76811034
 
Email: sid@irib.ir