08 مرداد 1393
  
سيد امير پروين حسيني

 

سوابق

- تهيه كننده
غير محرمانه، شبكه تهران، سال توليد: 1387
بازيهاي پنهان، شبكه يك
راز مهتاب، شبكه يك
لطفا دور نزنيم، شبكه تهران، سال توليد: 1388
دارا و ندار، شبكه تهران
- مجري طرح
پنجره، شبكه تهران
 
 


 

 

  

 
*ديدار دكتر دارابي از شبكه جام جم
* بازديد دكتر دارابي از پشت صحنه " 2014"

بازدیدکنندگان: 74429141
 
Email: sid@irib.ir