09 آبان 1393
 
کنداکتور پخش هفتگی شبکه نمایش هفته بیست و دوم 91 ارسال به دوست
امتیاز: / 79
بدعالی 
 
 
 

 

شنبه 21 مرداد 91

 نام فیلم: ناز و نیاز 1

1:00

   
 نام فیلم: مسافر

3:00

   

 نام فیلم: آخرین تدوین

5:00
   
 نام فیلم: حق السکوت 7:00
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 2 9:00
   

 نام فیلم: کمپانی 3

11:00

   
 نام فیلم: داس
13:20
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 3 15:00
   
 نام فیلم: در همین نزدیکی
17:00
   

 نام فیلم:اولاد

19:00
   
 نام فیلم: صنوبر
21:30
   

 نام فیلم: طبقه سیزدهم

23:00
 

یکشنبه 22 مرداد 91

 نام فیلم: ناز و نیاز 2

1:00

   

 نام فیلم: در همین نزدیکی

3:00

   

 نام فیلم: طبقه سیزدهم

5:00
   

 نام فیلم:اولاد

7:00
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 3 9:00
   
 نام فیلم: داس

11:00

   
 نام فیلم: مکالمه 13:20
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 4 15:00
   
 نام فیلم: قناری
17:00
   
 نام فیلم: تاریکی
19:00
   
 نام فیلم: آب 1 21:30
   
 نام فیلم: دریاچه خاموش 23:00
 

دوشنبه 23 مرداد 91

 نام فیلم: صنوبر

1:00

   
 نام فیلم: قناری

3:00

   
 نام فیلم: دریاچه خاموش 5:00
   
 نام فیلم: تاریکی 7:00
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 4 9:00
   
 نام فیلم: مکالمه

11:00

   
 نام فیلم: نارنیا 2
13:20
   

 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 5

15:00
   
 نام فیلم: دو روز در جاده
17:00
   
 نام فیلم: خاطرات بمبئی 19:00
   
 نام فیلم: آب 2 21:30
   
 نام فیلم: بازرس 23:00
 
 
 سه شنبه 24 مرداد 91
 
 نام فیلم: آب 1

1:00

   
 نام فیلم: دو روز در جاده

3:00

   
 نام فیلم: بازرس 5:00
   
 نام فیلم: خاطرات بمبئی 7:00
   
 نام فیلم: حنا دختری در مزرعه 5 9:00
   
 نام فیلم: نارنیا 2

11:00

   
 نام فیلم: وکیل هادساگر 13:20
   
نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 1 15:00
   
 نام فیلم: انتخاب
17:00
   
 نام فیلم: به من نگید پیرمرد
19:00
   
 نام فیلم: خاک سرد 21:30
   
 نام فیلم: انتقالی
23:00
 
 
 چهارشنبه 25 مرداد 91
 

 نام فیلم: آب 2

1:00

   
 نام فیلم: انتخاب

3:00

   
 نام فیلم: انتقالی
5:00
   
 نام فیلم: به من نگید پیرمرد 7:00
   

نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 1

9:00
   
 نام فیلم: وکیل هادساگر

11:00

   
 نام فیلم: کوکتبل
13:20
   
نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 2 15:00
   
 نام فیلم: آتش پنهان 17:00
   
 نام فیلم: به سوی دهلی 19:00
   
 نام فیلم: بیدار شو آرزو  21:30
   
 نام فیلم: دکتر وونگ در سفر
23:00
 
 
 پنجشنبه 26 مرداد 91
 
 نام فیلم: خاک سرد

1:00

   
 نام فیلم: آتش پنهان

3:00

   
 نام فیلم: دکتر وونگ در سفر 5:00
   
 نام فیلم: به سوی دهلی 7:00
   

نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 2

9:00
   
 نام فیلم: کوکتبل

11:00

   
 نام فیلم: بوی پیراهن یوسف 13:20
   
نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 3 15:00
   
 نام فیلم: بازمانده 17:00
   
 نام فیلم: پس از زلزله
19:00
   
 نام فیلم: قصه های شبانه
21:30
   
 نام فیلم: لئون (حرفه ای )
23:00
 
 
 جمعه 27 مرداد 91
 نام فیلم: بیدار شو آرزو 

1:00

   
 نام فیلم: بازمانده

3:00

   
 نام فیلم: لئون (حرفه ای ) 5:00
   
 نام فیلم: پس از زلزله
7:00
   

نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 3

9:00
   
 نام فیلم: قصه های شبانه

11:00

   
 نام فیلم: آوای وحش
13:20
   
نام فیلم: دور دنیا در هشتاد روز 4 15:00
   
 نام فیلم: ارتفاع 6:45
17:00
   
 نام فیلم: خدایا بزرگی تو
19:00
   
 نام فیلم: نردبان خشم
21:30
   

 نام فیلم: شکارچی شنبه

23:00
تاریخ بروز رسانی ( 25 مرداد 1391 )
 
قبل >
 


 

 

  

* شوراي مديران سيما با حضور سردار كارگر
* نشست خبري اعلام ويژه برنامه هاي دفاع مقدس 93

بازدیدکنندگان: 79249890
 
Email: sid@irib.ir